[vc_row][vc_column][vc_column_text]Predstavnici tematskog centra, Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ su u okviru projekta „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi (SEEAM)“, u periodu od 24.10.2017. do 27.10.2017. godine izvršili terenske posjete JP „Ukus“ d.o.o. Ključ, JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik, JKP Komunalac d.o.o. Hadžići i JP „Vodovod“ a.d. Trebinje.

Tom prilikom, predstavnici tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su održali sastanke sa direktorima preduzeća i zaposlenicima imenovanim na projektu SEEAM, a prezentirane su i izvršene aktivnosti u proteklom periodu te aktivnosti koje slijede.

Tokom posjete provedeni su i terenski obilasci određenih objekata i elemenata vodovodne mreže kojima upravljaju preduzeća koja učestvuju u projektu SEEAM (vodozahvati, bunari, rezervoari, pumpne stanice, šahtovi, postrojenja za tretman sirove vode i sl.). Tokom terenskih obilazaka, predstavnici tematskog centra su prezentirali terenske obrasce za potrebe prikupljanja podataka i prikazali način njihovog popunjavanja. Odmah nakon toga je imenovanim zaposlenicima demonstriran način unosa tih podataka u EDAMS NAM softver.

U narednom periodu, zaposlenicima imenovanim na projektu SEEAM će biti osigurana daljnja stručna podrška pri prikupljanju i unosu podataka u EDAMS softver, kao i rješavanju mogućih izazova prilikom kreiranja registra imovine kojom upravlja JVP/JKP.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vcex_image_flexslider caption=“true“ caption_type=“description“ thumbnail_link=“lightbox“ image_ids=“886,888,887,889″ lightbox_skin=“mac“][/vc_column][/vc_row]