[vc_row][vc_column][vc_column_text]U okviru projekta „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi“ (SEEAM), 13. decembra 2017. godine je održan sastanak predstavnika tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ s direktorom JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i zaposlenicima imenovanim na ovom projektu te predstavnicima Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća.

JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać je jedno od 10 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje učestvuje u ovom regionalnom programu. Od početka implementacije programa, imenovani predstavnici JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać su obučeni za rad u namjenskom računalnom softveru EDAMS, te je izvršena obrada i konverzija postojećih podataka o vodovodnoj mreži. U periodu koji slijedi, aktivnosti angažiranih uposlenika JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać su usmjerene na kreiranje registra infrastrukturne imovine kojom upravlja preduzeće kroz terensko prikupljanje podataka o objektima i opremi instaliranoj na vodovodnoj mreži i unos podataka u računalni softver.

Zbog izuzetnog značaja adekvatnog upravljanja imovinom, kako za JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, tako i za njegovog osnivača – Grad Bihać, Aquasan mreža u BiH je organizirala zajednički sastanak da bi informirali i uključili nadležne službe Grada Bihaća u proces izrade registra infrastrukturne imovine kojom upravlja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Tokom sastanka članovi Aquasan tima su sa predstavnicima vodovodnog preduzeća utvrdili plan terenskog prikupljanja podataka infrastrukturnih objekata i uređaja na vodovodnoj mreži te način unošenja prikupljenih podataka u EDAMS softver.

Isti dan, nakon zajedničkog sastanka, predstavnici tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su zajedno sa zaposlenicima JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać koji su imenovani na projektu, obavili terenski obilazak objekata i elemenata vodovodne mreže kojom preduzeće upravlja. Tokom terenskog obilaska, predstavnici tematskog centra su prezentirali terenske obrasce za potrebe prikupljanja podataka i prikazali način njihovog popunjavanja.

U narednom periodu, zaposlenicima imenovanim na projektu SEEAM će biti osigurana daljnja stručna podrška pri prikupljanju i unosu podataka u EDAMS softver, kao i rješavanju mogućih izazova prilikom kreiranja registra imovine kojom upravlja JVP/JKP.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vcex_image_flexslider caption=“true“ caption_type=“description“ thumbnail_link=“lightbox“ image_ids=“899,900″ lightbox_skin=“mac“][/vc_column][/vc_row]