U okviru projekta „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, koji se implementira uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), preduzeća
Hydro-Comp sa Cipra i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća iz sliva rijeke Dunav (IAWD), organizirana je dvodnevna obuka na temu „GIS/Upravljanje podacima o mreži“ za predstavnike KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Bijeljina.

Obuka je održana u periodu od 15.05.2019. godine do 16.05.2019. godine. Obuku su proveli predstavnici tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“. Dvodnevna tehnička obuka dala je predstavnicima preduzeća kvalitetnu osnovu za korištenje EDAMS – Network Asset Management (NAM) programskog paketa, odnosno, učesnici su upoznati sa osnovnim funkcijama softvera koje obuhvataju prikupljanje, organizaciju, skladištenje i strukturiranje mrežnih podataka vezanih za sistem vodosnabdijevanja.