[vc_row][vc_column][vc_column_text]U okviru projekta „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi (SEEAM)“, u periodu od 17.10.2017. do 20.10.2017. godine predstavnici tematskog centra Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“, izvršili su terenske posjete i treninge na radnom mjestu u vodovodnim preduzećima: Sanski Most, Gračanica, Srebrenik i Gradiška.

Tom prilikom, predstavnici tematkog centra su održali sastanke sa direktorima i imenovanim zaposlenicima za implementaciju projekta SEEAM, kojom prilikom su im predstavljene provedene aktivnosti u proteklom periodu kao i aktivnosti koje slijede. Nakon sastanaka u prostorijama JVP/JKP, organizirani su i provedeni terenski obilasci objekata i elemenata sistema vodovodne mreže JVP/JKP (vodozahvati, bunari, rezervoari, pumpne stanice, šahtovi i sl.). Predstavnici JVP/JKP su na licu mjesta upoznati sa procedurama terenskog prikupljanja podataka i obučeni za popunjavanje terenskih obrazaca. Nakon terenskog popunjavanja obrazaca predstavnici tematskog centra su demonstrirali na koji način da prikupljene podatke unesu u atributne tablice EDAMS NAM, te kako da se nastavi proces prikupljanja podataka i izradu registra imovine kojom upravlja JVP/JKP. U periodu koji slijedi, imenovanim zaposlenicima će biti pružena podrška u daljnjem prikupljanju i unošenju potrebnih podataka kao i rješavanju mogućih izazova u kreiranju registra infrastrukturne imovine.

U periodu koji slijedi, tematski centar će nastaviti sa terenskim obukama JVP/JKP iz BiH i osigurati dalju stručnu podršku s ciljem daljeg jačanja kapaciteta i kreiranja registra imovine kojom upravlja JVP/JKP.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vcex_image_flexslider caption=”true” thumbnail_link=”lightbox” image_ids=”870,871,872,874” lightbox_skin=”mac”][/vc_column][/vc_row]