Odražavanje osnovne obuke „GIS/Upravljanje podacima o mreži“ – 2019

U okviru projekta „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Europi“, koji se implementira uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), preduzeća Hydro-Comp sa Cipra i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća iz sliva...